שיטת פאולה בירושלים

כניסה למערכת הניהול

תבוסה היא לעתים מצב זמני בלבד.
הרמת ידים הופכת אותה לתמידית

~ מרלן פון סאוונט ~